WIL JIJ WETEN HOE HET IS OM BIJ ONS TE SPORTEN? BOEK DAN DIRECT EEN PROEFLES

Privacyverklaring van Get Fit Rotterdam

 

Get Fit Rotterdam V.O.F.
Cypruslaan 185
3059 XA Rotterdam  


Verantwoordelijkheid gegevensverwerking
Get Fit Rotterdam hecht grote waarde aan jouw privacy en voldoet daarom aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de Europese Privacyrichtlijn 95/46/EG. Ook anticipeert Get Fit Rotterdam V.O.F. op de Algemene verordening gegevensbescherming, die eerder genoemde wetten per 25 mei 2018 zal vervangen. Deze privacyverklaring verwijst naar alle genoemde wetgeving tezamen als ‘Relevante Privacy Wetgeving’.


Get Fit Rotterdam V.O.F. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en is daardoor ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Relevante Privacy Wetgeving.

 

Contactgegevens:
Get Fit Rotterdam - Bootcamp & Personal Training
Cypruslaan 185
3059XA Rotterdam
+31653537339

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Get Fit Rotterdam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We verwerken deze gegevens vanwege een uitvoering van de overeenkomst en/of wettelijke plicht om onze diensten zo goed mogelijk op jouw behoeftes af te stemmen.

 

Get Fit Rotterdam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren bij een opdrachtovereenkomst de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens

 

Hieronder vind je een overzicht  en de bewaartermijn van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Persoonsgegevens

Voornaam - onbepaalde tijd
Tussenvoegsel - onbepaalde tijd
Achternaam - onbepaalde tijd
Postadres- onbepaalde tijd
Telefoonnummer(s) - onbepaalde tijd
E-mailadres(sen) - onbepaalde tijd
Geboortedatum - onbepaalde tijd
Geslacht - onbepaalde tijd
Beroep - onbepaalde tijd

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam - onbepaalde tijd
Bezoekadres - onbepaalde tijd
Postadres - onbepaalde tijd
Factuuradres - onbepaalde tijd
E-mailadres(sen) - onbepaalde tijd
Bankrekeningnummer - onbepaalde tijd
Tenaamstelling - onbepaalde tijd
BTW-nummer - onbepaalde tijd
KVK-nummer - onbepaalde tijd

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Gezondheid - onbepaalde tijd
afmetingen en verhoudingen van het menselijk lichaam - onbepaalde tijd


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

 

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@getfitrotterdam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Get Fit Rotterdam V.O.F. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Delen van persoonsgegevens met derden
Get Fit Rotterdam V.O.F. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij kunnen wel gebruik maken van de diensten van Verwerkers bij het verwerken van jouw gegevens. Met deze bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Deze Verwerkers zullen jouw gegevens alleen volgens onze opdracht verwerken en nooit voor eigen doeleinden. Get Fit Rotterdam V.O.F. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van de volgende Verwerkers: Virtuagym.


Wij kunnen gegevens overdragen naar organisaties buiten de Europese Unie, als onze een van onze Verwerkers buiten de Europese Unie is gevestigd. De persoonsgegevens zullen alleen naar landen en organisaties worden overgedragen die een adequaat beschermingsniveau bieden dat voldoet aan de standaarden uit de Relevante Privacy Wetgeving.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Get Fit Rotterdam V.O.F. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Get Fit Rotterdam V.O.F. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. We vragen je bij je eerste bezoek aan onze website om toestemming om deze cookies te kunnen plaatsen.


In ons cookiestatement lees je uitgebreide informatie over de cookies die wij plaatsen en op welke manier wij ze gebruiken: www.getfitrotterdam.nl/cookies

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Get Fit Rotterdam V.O.F. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@getfitrotterdam.nl

 

Get Fit Rotterdam V.O.F. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens), als je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken. Dat kan via de volgende link. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Get Fit Rotterdam V.O.F. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@getfitrotterdam.nl


Laatst gewijzigd op 13 april 2021